Hakkımızda

Kendini aramakta olan bir avuç genç “niçindir yaşamak ?” sorusunu birbirlerine sorduklarında, sahip oldukları cevabın iki cümle ile özetlenemeyeceğini fark etti. Saatlerce süren tartışmalar önce düzenli ve planlı istişare toplantılarına ardından da sivil toplum mücadelesine evrildi. Cevabı bulmak ve buldukları cevabı daha iyi anlatabilmek adına temel bir dürtü ile yazmaya başladılar. İlk günlerinden beri “bırak beni haykırayım” şiarıyla yetiştirilen bu gençler, kağıda dökülen düşüncelerini başkalarına da duyurmak zorunluluğunda hissetti. Böylece 3 Mayıs 2018 tarihinde “Âmâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır” parolası ile kültür sanat ve edebiyat dergisi Demlik Mecmua’nın ilk sayısı yayımlandı. Yayın hayatları boyunca gayeleri üretmek, ülküleri “yükselmek, ileri gitmek”, gayretleri genç edebiyatçıların sesini taşımak üzerine oldu. Türklüğü yalnızca asabiyet bilinci olarak değil, Türklüğü Türk’ün yüksek karakterinin felsefi, edebi, tarihi, siyasi, içtimai ve bilimsel mücadelesi, varoluş ereği olarak algılayan bu Genç Türkler, nihayetinde “Türk yayıncılığına yeni bir renk” getirmek hevesiyle Mavi Gök Yayınları’nı kurdu. 

Mavi Gök Yayınları kurgu, kurgudışı, şiir, siyaset bilimi, tarih ve felsefe alanlarında eski ve yeni eserlerin neşrinde bulunurken, “niçindir yaşamak” sorusunun cevabı peşinde olacak.


“Hiç düşündün mü niçindir yaşamak?

YAVUZ SELİM BİRTANE
KURUCU / GENEL YAYIN YÖNETMENİ

OĞUZ CAN ACAR
GÖKYÜZÜ KİTAPLIĞI EDİTÖRÜ

EMİR CAN AYKAR
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ