Devlet Başa Muharrir Leşe, Türk Romanında İktidar Mücadelesi – Hüseyin Bülent Oskay

 180,00

Edebiyat ve kültür tarihi ile düşünce, toplum ve siyaset tarihi arasında yakın bir ilişki vardır. Büyük şair, yazar ve mütefekkirler; eserleri vasıtasıyla yaşadıkları dönemin sosyal ve siyasal olaylarına ışık tutarlar. Böylece hem yaşadıkları nesile ve hem de gelecekteki nesillere değişik fikir perspektifleri kazandırırlar. 1923-1980 arası dönem, Cumhuriyet’in ilanı ile başlayan; Tek Parti İktidarı, II. Dünya Savaşı, Çok Partili Siyasal Süreç, Soğuk Savaş, 68 kuşağı gençlik hareketleri, 27 Mayıs İhtilali, 12 Mart Muhtırası gibi sosyal ve siyasal oluşum, dönüşüm ve kırılmaların art arda yaşandığı dönemdir.
Toplumun bir ferdi olmalarının yanı sıra, ortalamanın üstünde entelektüel birikime ve birikimlerinin temellendirdiği dünya görüşüne sahip roman yazarları da, ait oldukları toplumun sosyal ve siyasal dönüm noktalarını kendi perspektiflerinden romanlarına yansıtmışlardır. Türk Romanında İktidar Mücadelesi (1923-1980) adlı çalışmada; Türkiye’de yaşanmış iktidar mücadelelerinin roman sanatına doğrudan ve/veya dolaylı yansımaları; siyasal kurumlar, siyasal dönemler, toplum ve birey değişkenleri de göz önüne alınarak geniş bir perspektifte incelenmiştir

Devlet Başa Muharrir Leşe, Türk Romanında İktidar Mücadelesi – Hüseyin Bülent Oskay

 180,00

Esenlikler!
Bize ulaşmak için tıklayın!
Mavi Gök Whatsapp Hattı
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?