Halka Doğru Mecmuası ve Halkçılık Düşüncesi – İstanbul Türk Ocağı Yayınları

Orijinal fiyat: ₺ 600,00.Şu andaki fiyat: ₺ 400,00.

HALKA DOĞRU MECMUASI VE HALKÇILIK DÜŞÜNCESİ
EDİTÖRLER CAĞFER GÜLER ve ABDULLAH GÜNDOĞDU

II. Meşrutiyet’ten intikal eden en etkili düşünce akımlarından biri olan halkçılık fikriyatı, kendine siyasi, edebi, iktisadi sahalarda, farklı mecralar bulmuştur. Bu mecralardan biri de Halka Doğru hareketi ve bunun en önemli yayın organı olan Halka Doğru Mecmuası’dır. İmparatorluğun yarı sömürgeleşmesiyle eş zamanlı olarak dağılma sürecinin de bütün ağırlığını, hayatlarının içinde hisseden ve buna acil bir çare arayan bir aydınlar topluluğu tarafından çıkarılan mecmua, halkı çözümün bir parçası hâline getirebilmek kaygısı ile düşüncelerini mümkün olduğunca onun anlayacağı bir dil ve üslupla yazmışlardır. Dergi, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Mehmet Fuat Köprülü, Celal Sahir Erozan, Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Reşit Galip, Kazım Nami Duru, Enis Behiç Koryürek gibi Türk düşünce ve edebi hayatının önemli isimlerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu yönüyle Halkçılık düşüncesi ve Halka Doğru dergisi, çöken bir imparatorluktan millî, çağdaş ve demokratik devlete geçişimizin fikri ve edebi güzergâhı olma özelliğine sahip olduğu gibi aynı zamanda demokrasi tarihimiz için de anlamlı bir yere sahiptir.

Halka Doğru Mecmuası ve Halkçılık Düşüncesi – İstanbul Türk Ocağı Yayınları