Kırgızistan – Turancılıktan Hükümlü Bir Liderin Ülkesine ve Geleceğine Bakışı

Orijinal fiyat: ₺ 150,00.Şu andaki fiyat: ₺ 110,00.

     ÖNSİPARİŞTİR EN ERKEN TESLİM 25 TEMMUZ 2024

Ünlü Kırgız devlet adamı, yazar ve aydın Cüsüp Abdırakmanoğlu’nun 1928 yılında kaleme aldığı “Kırgızistan” adlı çalışmasının hem orijinali hem Türkiye Türkçesi elinizdeki bu kitapta yer almaktadır. Türk dünyasının bu dönemdeki aydınları gibi donanımlı, bilgili, birkaç dil bilen Cüsüp Abdırakmanoğlu, tarih yazımına da katkıda bulunmuştu. Vatanına ve halkına hizmet etmeyi, milleti için mücadele vermeyi bir görev bilen Cüsüp Abdırakmanoğlu da dönemin diğer aydınları gibi bu uğurda hayatını kaybetmişti. Uzun zaman eserleri yasaklanan aydının ismi ve eserleri, vatanıyla yıllar sonra kavuşmuş, şimdi de ülkesinin dışına çıkarak Türkiye’de ilk defa okuyucularla buluşmaktadır.

Prof. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bilindiği gibi Rusya’da I. ve II. Bolşevik ihtilalleri sırasında Türkler iki kısma ayrılmışlardı. Bir bölümü Rus Bolşevikler ile birlikte olup, komünizm yoluyla esenliğe çıkmayı hedeflerken, bir kısmı da tamamen kendi başlarına Türkistan’ın istiklalini kazanması için çalışıyorlardı. Buna bağlı olarak birinci gruptakilere komünizmin ilkeleri ve Lenin’in vaatleri cazip gelmiş, komünizm gerçekleşince Rusya halklarının kendi geleceklerini kendileri tayin edecek aldatmacasına kanmışlar ve komünizmin yerleşmesiyle, başarıya ulaşması yolunda elden gelen gayreti göstermişlerdi. Aslında ihtilalin öncüleri tarafından ortaya atılan vaatler pek çok Türk’ün bilmeden komünizme meyletmesinin sebebiydi. Ama komünizm girdiği hiçbir ülkede idealde olduğu gibi uygulanmadı. Temelinde insanların eşitliği, halkların özgürlüğü ve mutluluğu ilkesi olan komünizm bulaştığı her yerde acı ve ıstırap doğurdu. Kırgızistan’da da komünizmin kökleşmesinden hemen sonra aydınların büyük bir ekseriyeti ortadan kaldırıldı. İşte bunlardan birisi olup, başbakanlık mevkiine kadar çıkan Cusup Abdrahmanov, Kırgızistan’da komünist ideoloji ve sistemin yerleşmesi uğruna varını-yoğunu ortaya koymasına rağmen ülkesini ve milletini sevdiği için Turancılık ile suçlanıp, 1938 senesinde kurşunlanarak ortadan kaldırılmıştır. Elinizdeki kitapta bütün bu süreci ibretle okuyacaksınız.

Prof.Dr. Saadettin Yağmur Gömeç

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Kırgızistan – Turancılıktan Hükümlü Bir Liderin Ülkesine ve Geleceğine Bakışı