Lav Denizindeki Ada + Serbest İnsanlar Ülkesi’nde + Yüz Yıl İhtilal + Demlik Mecmua 10. Sayı

 50,00

Muhammet Erdevir’in Lav Denizindeki Ada isimli öykü kitabı, Ahmet Ağaoğlu’nun  Serbest İnsanlar Ülkesi’nde romanı, Sayman Aruz’un  Yüz Yıl İhtilal romanı  + Demlik Mecmua’nın son sayısı yalnızca 50 TL

Lav Denizindeki Ada + Serbest İnsanlar Ülkesi’nde + Yüz Yıl İhtilal + Demlik Mecmua 10. Sayı

 50,00